Eerste stap in duurzaamheid; bereken uw CO2-uitstoot

Krijg inzicht in de CO2-footprint van uw bedrijf en bespaar kosten

Bereken uw CO2-footprint en bespaar kosten

U kunt er niet meer omheen; klimaatverandering heeft de aandacht. Overheden, zakelijke klanten en consumenten willen meer weten over de impact op het milieu die veroorzaakt wordt bij de productie. Er wordt verwacht dat iedereen bij gaat dragen aan een klimaatneutrale, circulaire economie. Hoe pak ik dat aan? Welke investeringen zijn er nodig om aan de wensen en eisen te gaan voldoen? Zijn hier dure consultants voor nodig? Nee!

Stap voor stap naar een duurzame toekomst

Footprint4All geeft grip op uw duurzaamheidsbeleid

Duurzaam is een relatief begrip. Wanneer bent u echt duurzaam? Een levenscyclusanalyse biedt inzicht in de CO2-footprint van uw bedrijf per onderdeel. Met wetenschappelijk onderbouwde getallen weet u precies u duurzaam uw bedrijf is. Zo kunt u gericht doelstellingen maken en investeren om de footprint naar beneden te brengen.

Footprint4All biedt u de mogelijkheid zélf eenvoudig de CO2-footprint van het bedrijf te berekenen, zonder dure consultants dus.

“Meetbaar verduurzamen met wetenschappelijk onderbouwde getallen”

Wat u krijgt met Footprint4All:

Inzicht in de opbouw van uw footprint

U krijgt inzicht in de opbouw van uw footprint op basis van belangrijke factoren zoals verwarming, elektriciteit, zakelijk vervoer, watergebruik en afval.

Gebruiksvriendelijke online omgeving

In de gebruiksvriendelijke omgeving van Footprint4All voert u eenvoudig en snel uw gegevens in en heeft u direct resultaat.

Zie het resultaat van bespaarmaatregelen

Na de berekening kunt u op uw dashboard meteen de CO2-hotspots zien, zodat u direct actie kunt ondernemen. Herhaal de berekening jaarlijks of zelfs maandelijks en u ziet direct het resultaat van de genomen bespaarmaatregelen.

Inzicht helpt kosten besparen

De levenscyclusanalyse (LCA) biedt het inzicht wat u nodig heeft om gericht te investeren en zo kosten te besparen. Geen investeringen meer die u voortijdig moet afschrijven, omdat later blijkt dat er andere maatregelen nodig zijn om uw doelstellingen te behalen. Het houdt u scherp bij de keuzes die u maakt. En weet u al wat u zou moeten betalen als de CO2 belasting ook voor uw bedrijf een feit is? De investeringen die u nú doet verdient u dan nog sneller terug.

Een toegankelijke zakelijke footprint tool voor het MKB

Met de online Footprint4All tool kunt u zelf de footprint van uw organisatie berekenen, ongeacht in welke sector u actief bent. Footprint4All is ontwikkeld voor midden- en kleinbedrijven, zoals:

 • Producenten
 • (Zakelijk) dienstverleners
 • Distributeurs
 • Groothandelaren

Bent u klaar om klimaatactie te ondernemen?

Gebruik dit voorbeeld en bereken alvast de CO2-uitstoot van uw zakenreizen:

Footprint4All Licentie

Betaal per maand of per jaar

Met een Footprint4All licentie kunt u geheel zelf de CO2-footprint van uw bedrijf berekenen. U kunt kiezen tussen een maandelijkse of jaarlijkse betaling. In beide gevallen is uw licentie minimaal één jaar geldig. Maak hieronder uw keuze en ga daarna meteen door naar de betaling.

 • Gedetailleerd inzicht in de CO2-footprint
 • Basis voor effectief investeren
 • Resultaat van de bespaarmaatregelen
 • Gebruiksvriendelijke omgeving
 • Maakt duurzaamheid meetbaar
 • Optioneel direct klimaatneutraal met CO2-compensatie
Per maand
25 Per maand
 •  

Veelgestelde vragen

Een CO2-footprint is de berekening van de totale uitstoot van broeikasgassen door een organisatie. Alle activiteiten in en rondom een bedrijf zorgen voor de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan transport van leveranciers, gebruik van elektriciteit, woon-werkverkeer, watergebruik en afvalgeneratie.

Het in kaart brengen van de CO2-footprint van een bedrijf zorgt voor inzicht. Met deze stevige basis kunt u stappen zetten om te verduurzamen.

De CO2-footprint richt zich alleen op alle broeikasgasemissies, uitgedrukt in kilogram CO2-equivalenten (kg CO2-eq). Deze equivalenten maken het mogelijk om tot één maatstaf te komen voor het aardopwarmingsvermogen. Het is een indicator van de potentiële opwarming van de aarde als gevolg van broeikasgassen in de lucht.

Bij een milieu footprint hebben we het eigenlijk over een bundel van verschillende soorten impact resultaten. Een milieu footprint heeft meer dan 15 verschillende impact gevolgen voor het milieu, waaronder de CO2-footprint.

Broeikasgassen zorgen ervoor dat warmte wordt vastgehouden en daardoor stijgt de temperatuur op aarde. Zonder broeikasgassen zou de aarde ijskoud zijn, maar met teveel broeikasgassen wordt het juist te heet. De toename van CO2 komt vooral door de verbranding van aardolie, aardgas en steenkool.

Een milieu-footprint is een getal dat de impact van een bedrijf en producten op het milieu aangeeft. Het geeft duurzaamheid een getal. De milieu-footprint wordt bepaald aan de hand van een Life Cycle Assessment (LCA), oftewel een levenscyclusanalyse. Er wordt berekend wat de invloed van verschillende bedrijfsprocessen en handelingen van een product hebben op het milieu. Van grondstoffen, productie, distributie, gebruik tot aan afvalverwerking.

Met Footprint4All krijgt u inzicht in de opbouw van uw footprint op basis van de volgende belangrijke factoren:

 • Verwarming (gasverbruik)
 • Elektriciteit
 • Woon-werkverkeer
 • Leveranciertransport
 • Watergebruik
 • Afval

Het kan voorkomen dat een afnemer om een footprintberekening vraagt, om te kunnen voldoen aan richtlijnen van bijvoorbeeld het SBTi (Science Based Target Initiative). Dit zijn op de wetenschap gebaseerde doelen die organisaties laten zien hoeveel en hoe snel ze hun uitstoot van broeikasgassen moeten reduceren om zo de ergste effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

Om Science Based Targets op te stellen dient een organisatie haar footprint in kaart te brengen, die bestaat uit Scope 1, 2 en 3 emissies. De laatste scope (3) gaat om indirecte uitstoot veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van andere organisaties die in relatie staan met de activiteiten van het bedrijf. Dit betekent dus dat uw bedrijfsactiviteiten vallen onder de scope 3 van uw klant. Wees dus goed voorbereid door uw footprint in kaart te brengen.