De eerste stap in duurzaamheid

Bereken uw CO2-uitstoot

Krijg inzicht in de CO2-footprint van uw bedrijf: uw handvat voor verduurzaming.

Krijg grip op uw duurzaamheidsbeleid

Duurzaam is een relatief begrip. Wanneer bent u echt duurzaam? Een levenscyclusanalyse (LCA), ook wel footprintberekening genoemd, biedt inzicht in de milieu-impact van uw bedrijf per onderdeel. Met wetenschappelijk onderbouwde getallen weet u precies u duurzaam uw bedrijf is. Zo kunt u gericht doelstellingen maken en investeren om de footprint naar beneden te brengen.

Footprint4All biedt u de mogelijkheid zélf eenvoudig de CO2-footprint van uw bedrijf te berekenen, zonder dure consultants dus.

Meetbaar verduurzamen met wetenschappelijk onderbouwde getallen

Footprint4All voor verduurzaming van uw bedrijf

Footprint berekenen

Emissies reduceren

Uitstoot compenseren

Een toegankelijke zakelijke footprint tool voor het MKB

Met de online Footprint4All tool kunt u zelf de footprint van uw organisatie berekenen. Onze zakelijke CO2-calculator is geschikt voor midden- en kleinbedrijven in verschillende sectoren, zoals:

Voorbereid op de toekomst met een minimaal budget

We weten dat kosten een barrière kunnen zijn voor bedrijven om actie te ondernemen tegen klimaatverandering. Daarom hebben we er alles aan gedaan om uw duurzaamheidsreis betaalbaar te maken. 

Met slechts 250 euro per jaar is Footprint4All is aanzienlijk goedkoper dan soortgelijke zakelijke footprint tools.

Veelgestelde vragen

Een CO2-footprint is de berekening van de totale uitstoot van broeikasgassen door een organisatie. Alle activiteiten in en rondom een bedrijf zorgen voor de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan transport van leveranciers, gebruik van elektriciteit, woon-werkverkeer, watergebruik en afvalgeneratie.

Het in kaart brengen van de CO2-footprint van een bedrijf zorgt voor inzicht. Met deze stevige basis kunt u stappen zetten om te verduurzamen.

De CO2-footprint richt zich alleen op alle broeikasgasemissies, uitgedrukt in kilogram CO2-equivalenten (kg CO2-eq). Deze equivalenten maken het mogelijk om tot één maatstaf te komen voor het aardopwarmingsvermogen. Het is een indicator van de potentiële opwarming van de aarde als gevolg van broeikasgassen in de lucht.

Bij een milieu footprint hebben we het eigenlijk over een bundel van verschillende soorten impact resultaten. Een milieu footprint heeft meer dan 15 verschillende impact gevolgen voor het milieu, waaronder de CO2-footprint.

Broeikasgassen zorgen ervoor dat warmte wordt vastgehouden en daardoor stijgt de temperatuur op aarde. Zonder broeikasgassen zou de aarde ijskoud zijn, maar met teveel broeikasgassen wordt het juist te heet. De toename van CO2 komt vooral door de verbranding van aardolie, aardgas en steenkool.

Een milieu-footprint is een getal dat de impact van een bedrijf en producten op het milieu aangeeft. Het geeft duurzaamheid een getal. De milieu-footprint wordt bepaald aan de hand van een Life Cycle Assessment (LCA), oftewel een levenscyclusanalyse. Er wordt berekend wat de invloed van verschillende bedrijfsprocessen en handelingen van een product hebben op het milieu. Van grondstoffen, productie, distributie, gebruik tot aan afvalverwerking.

Met Footprint4All krijgt u inzicht in de opbouw van uw footprint op basis van de volgende belangrijke factoren:

  • Verwarming (gasverbruik)
  • Elektriciteit
  • Woon-werkverkeer
  • Zakelijke reizen
  • Leveranciertransport
  • Watergebruik
  • Afval

Het kan voorkomen dat een afnemer om een footprintberekening vraagt, om te kunnen voldoen aan richtlijnen van bijvoorbeeld het SBTi (Science Based Target Initiative). Dit zijn op de wetenschap gebaseerde doelen die organisaties laten zien hoeveel en hoe snel ze hun uitstoot van broeikasgassen moeten reduceren om zo de ergste effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

Om Science Based Targets op te stellen dient een organisatie haar footprint in kaart te brengen, die bestaat uit Scope 1, 2 en 3 emissies. De laatste scope (3) gaat om indirecte uitstoot veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van andere organisaties die in relatie staan met de activiteiten van het bedrijf. Dit betekent dus dat uw bedrijfsactiviteiten vallen onder de scope 3 van uw klant. Wees dus goed voorbereid door uw footprint in kaart te brengen.

Vraag een demo aan

Ontdek de mogelijkheden van Footprint4All!