Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Footprint4All, zoals deze beschikbaar is gesteld door Greenhouse Sustainability. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbereid u gebruik kunt maken van de resultaten in de Footprint4All tool.

Geen garantie op juistheid

De gegevens waarop de footprintberekening in Footprint4All wordt gebaseerd, worden door de afnemer ingevoerd in de tool. De ingevoerde data is niet geverifieerd door Greenhouse Sustainability of een derde partij. Er wordt daarom geen garantie gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid van deze gegevens of resultaten. Het doel van de berekening was om inzicht te krijgen in de milieubelasting. Communicatie over resultaten is toegestaan, maar zonder verificatie door een derde partij kan er niet gecommuniceerd worden met termen als “bewezen” en “aangetoond”.